Integritetspolicy

Personuppgiftslagen
De är av yttersta vikt för oss att skydda våra kunders personliga integritet. Därför välkomnar vi den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla 25 maj 2018.

GDPR innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personliga uppgifter. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi använder, skyddar och sparar din personliga information för att säkra din trygghet. Ta del av vår integritetspolicy här nedan.

Med vänliga hälsningar Drinkkompaniet.se

Dataskyddsförordningen
GDPR är förkortningen på den nya dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ställer skärpta krav till hanteringen av personuppgifter av medborgare i EU och EES-regionen. Förordningen implementeras i samtliga personuppgiftslagar inom EU och EES-regionen och gäller därför i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. Förordningen påverkar alla företag som säljer till och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa. 
GDPR ersätter den Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vad är en personuppgift?
En personuppgift specifieras enligt Dataskyddsförordningen som all information som kan kopplas till en specifik individ, såsom: Namn, bild, e-postadress, bankuppgifter, platsinformation och datorns IP-adress.

Behandlingen av dina personuppgifter
Drinkkompaniet med organisationsnummer HRB 5753 FL  med postadress Holm 38, D-24 937 Flensburg, Deutschland, är ansvarig för behandlingenav dina angivna personuppgifter.
Vi värnar om din personliga integritet och arbetar alltid för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker oss online, skapar och använder ett konto, handlar hos oss, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss samt har övrig supportkontakt med oss.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas för att kunna administrera och fullfölja ditt köp när du handlar hos oss samt för att administrera och hantera ditt registrerade kundkonto fakturering, utskick av nyhetsbrev via e-post, anpassa relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik, förhindra  bedrägerier eller olämplig användning av våra tjänster samt tillhandahålla support vid kontakt med vår kundservice.

Följande personuppgifter samlas in om dig vid registrering eller köp på vår hemsida:
•Namn
•Adress
•Telefonnummer
•E-post adress
•Födelsedatum
•Betalningsuppgifter
•Kundnummer
•IP-adress
•Information om dina köp
•Information och uppgifter om din användning av Vinsajten.com’s hemsida

När du besöker vår webbplats www.drinkkompaniet.se kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda cookies.

För utskick av nyhetsbrev sparas och behandlas följande uppgifter:
•Namn
•E-postadress

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
För att kunna fullfölja ditt köp delas dina personuppgifter med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ som du själv väljer samt även med det fraktbolag du själv väljer vid separat bokning av transport för dina varor. Namn och e-postadress delas med vår samarbetspartner för utskick av nyhetsbrev. Om du önskar mer information om vilka företag vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss på info@drinkkompaniet.se.

Hur länge lagras dina uppgifter?
Dina personuppgifter behålls endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy eller tills du återkallar hela eller delar av samtycket.Din data sparas även för att uppfylla krav på bokföring så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat.
 
Dina personuppgifter som prenumerant på nyhetsbrev lagras endast så länge du samtycker till det. Du kan närsomhelst enkelt avregistrera dig via den avregistreringslänk som finns längst ner i våra nyhetsbrev. Väljer du att avregistrera dig så får du inga fler nyhetsbrev från oss.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Med hjälp av tekniska åtgärder skyddar vi dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra rutiner inom företaget säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina personuppgifter.
Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de krav som uppstår. För säkra och trygga kortköp skickas all betalningsinformation i krypterad form vilket innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. Alla kortköp via Drinkkompaniet.se hanteras via ett auktoriserat betalningsombud som kontrollerar med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden.  Väljer du att betala med faktura kontrolleras dina uppgifter utav Klarna för godkännande av fakturabetalning. Vi åtar oss att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och tillhandahålla nödvändig information vid en eventuell utredning.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan även begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för.
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter om det ej finns lagstadgat krav eller legitima skäl till varför dina uppgifter måste sparas. Du har alltid rätt att invända mot vår hantering av dina uppgifter och när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@drinkkompaniet.se. Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat format.

Rätt till klagomål
Om du anser att Drinkkompaniet.se behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss via info@drinkkompaniet.se för support och rättelse. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
 
Eventuella ändringar av integritetspolicy
Drinkkompaniet.se förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy vilka du kommer att kunna ta del av här.
 
//